Močno neurje s točo je zajelo tudi območje občine Sevnica. Povzročilo je večjo materialno škodo tako na stavbah javne infrastrukture in zasebnih objektih kot tudi na poljščinah in v vinogradih.

cesta


V krajih Tržišče, Škovec, Trščina in Pavla vas je meteorna voda zalila nekatere ceste, poplavila kleti, toča je poškodovala nekaj streh ter uničila poljščine in vinograde. V Osnovni šoli Tržišče je poplavilo kletne prostore, voda je zajela tudi bencinsko črpalko v Tržišču. V intervenciji so sodelovala tri gasilska društva in sicer Prostovoljno gasilsko društvo Tržišče, Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž in Prostovoljno gasilsko društvo Krmelj, skupaj 45 gasilcev z osmimi vozili. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica danes sodelujejo pri prekrivanju strehe objekta na Škovcu. Na terenu so službe za vzdrževanje cest, ki izvajajo čiščenje zamašenih prepustov in druge ukrepe za
normalno prevoznost cest. Nadaljnji postopki bodo opravljeni skladno z navodili Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Ureditev cestne povezave med Kalom in Svinjskim
Lokalna cesta, ki povezuje Kal pri Krmelju in Svinjsko v Krajevni skupnosti Šentjanž, za krajanke in krajane predstavlja pomembno cestno povezavo.
Odsek, dolg 900 metrov, poteka po strmem gozdnatem območju. Za potrebe lokalnega prebivalstva je bila cesta makadamske izvedbe kategorizirana pred več kot dvajsetimi leti. Zaradi višinskih vzponov, ki so predvsem v zimskem času predstavljali nevarnost ter zaradi neprimerne širine ceste, je Občina Sevnica pristopila k sanaciji. V sklopu rednega vzdrževanja lokalnih cest je v lanskem letu izvedla razširitev ceste in brežin s sečnjo dreves, uredila odvodnjavanje in opravila zemeljska dela. V letošnjem letu pa je bila izvedena asfaltacija najbolj strmega dela ceste v dolžini 400 metrov.

Globinske sanacije poškodovanega vozišča na lokalni cesti Blanca–Poklek
Zaradi zdrsov terena na lokalni cesti Blanca–Poklek na območju Trnovca je Občina Sevnica uredila globinske sanacije poškodovanega vozišča na udrtih delih z zamenjavo spodnjega ustroja. Območje sanacije je bilo dlje časa urejeno v makadamski obliki zaradi težav dobave asfalta Cene asfaltiranja so se v primerjavi z lanskim letom močno zvišale. Vsakoletni razpis za izbor izvajalca za asfalterska dela, ki ga v sklopu gospodarske javne službe izvede javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, je bil zaradi visokih cen prekinjen. Za izvedbo načrtovanih sanacij so bila zato izvedena javna naročila za vsak projekt posebej, s ciljem pridobiti čim ugodnejšo ponudbo za storitev asfaltiranja. Dokončanje sanacij cestno-prometne infrastrukture se je zato časovno zamaknilo. Razpis za izbor izvajalca za asfalterska dela je bil v mesecu maju ponovno izveden, v prvi polovici junija pa je po zaključenih postopkih izbora predviden podpis pogodbe z izbranim izvajalcem za izvedbo vseh asfalterskih del, ki so v letu 2022 načrtovana v sklopu rednega vzdrževanja cestno-prometne infrastrukture.

Tradicionalni festival Sevniško grajsko poletje se začenja to nedeljo
V nedeljo, 5. junija 2022, bo z dnevom odprtih vrat Gradu Sevnica, programom za najmlajše ter otvoritvijo nove razstave sevniškega slikarja Nika Anikisa, slovesno odprt festival Sevniško grajsko poletje, ki se tradicionalno odvija v poletnih mesecih na sevniškem gradu.
Celoten program dogodkov je dostopen na spletni strani zavoda KŠTM

12. festival modre frankinje na Gradu Sevnica
Festival modre frankinje je edinstven dogodek z dolgoletno tradicijo, ki se vsakoletno odvija v grajskem parku sevniškega gradu. 12. festival modre frankinje bo potekal v četrtek, 9. junija 2022, s pričetkom ob 17. uri. Poleg strokovnega ocenjevanja vin modre frankinje zajema predstavitveni del s ponudbo modrih frankinj, kulinarično spremljavo in s kulturno-zabavnim programom. Festival je največja promocijska in strokovno-izobraževalna ter kulturna prireditev, posvečena modri frankinji. V sklopu festivala bo potekala tudi razglasitev Županovega vina za leto 2022. Vstop je plačljiv. Cena vstopnice je 20 EUR, kavcija za kozarec za degustacije je 5 EUR. Degustacije vin so brezplačne in neomejene. Za kulinarične dobrote bosta poskrbela Kisli pek iz sevniške občine in Gostilna Jež iz občine Radeče.

Občinska uprava Občine Sevnica