Evropska komisija se obnaša vse bolj diktaturno izključujoče, diskriminatorno in na koncu marksistično želi ukinjati vrednote tradicionalne družine, krščanstva v zavetju nazivov diskriminacij krščanskih vrednot in zgodovidne planeta obstoja človeštva, saj ukinja le besednjak na strani krščanstva, ko v ostale veroizpovedi ne posega ali omenja!!! ALI SE EU Z VELIKIMI KORAKI ISLAMIZIRA IN UKINJA KRŠČANSKE VREDNOTE???

bruselj ukinja sveto

Evropski komisiji, ter tam pristojnim, ki diktirajo vse dovoljeno in pred vsem pa prepovedujejo že tisočletne načine izražanja, govora, besednjačenja, uvajajo nova pravila, kako se bomo po novem smeli pogovarjati, kateri besednjak bomo lahko uporabljali, da ne bomo koga diskriminirali in pri vsemu temu gredo celo tako daleč, da želijo prepovedati besede in imena krščanskih vrednot, neupoštevajoč, da na ta način diskriminirajo ves krščanski svet! Kakšni in kateri ljudje so to, ki želijo spremeniti več tisočletno preteklost, ki je zapisana v zgodovini od kar obstaja človeštvo?! Potrebno jih bo za vsako ceno ustaviti in jih odstraniti, da ne bodo uničili ne samo vseh nas, ampak celega planeta. Krščanstvo imajo za zlo in ga je potrebno prepovedati-izkoreniniti, ko islamizacijo in muslimanstvo povelečujejo in nam ga vsiljujejo, kakor tudi istospolnost “LGBTIQ”, ter so že ukinili naziv očeta in mame za starš 1 in 2!!! Vrh EU se je odločil, da za vsako ceno nadaljuje islamizacijo cele EU v zavetju naziva konec neenakosti in diskriminacij, torej islam, dobrodošel in lepo povabljen v EU dežele!!! V duhu vsega izvajanja ciljev, pa je ukinitev in prepoved vsega kar je po njihovo diskriminatorno, v kar pa spada vse krščansko in krščanske vrednote! KOLIKO ČASA NAM BO ŠE DOVOLJENO PRAZNOVATI VSE KRŠČANSKE VREDNOTE BOŽIČA, BOŽIČNEGA ČASA IN OSTALIH NAM VELIKIH PRAZNIKOV ČLOVEŠTVA???

sveta druzina

Če bi nam to povedali in tega ne bi prebrali črno na belem v uradnem sporočilu Evropske komisije, ne bi verjeli, saj je vsebina novih smernic za “vključujočo komunikacijo” neverjetna. V dokumentu za interno objavo, ki ga je Il Giornale dobil v ekskluzivno last z naslovom #UnionOfEquality. Smernice Evropske komisije za vključujoče komuniciranje, so navedena merila, ki jih je treba sprejeti za zaposlene Komisije pri zunanjem in notranjem komuniciranju. Kot je v predgovoru zapisala komisarka za enakost Helena Dalli, “moramo vedno ponujati vključujočo komunikacijo in zagotoviti, da je vsakdo cenjen in priznan v vseh naših gradivih ne glede na spol, raso ali etnično poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost”.
V ta namen Evropska komisija določa vrsto pravil, ki ne le brišejo konvencije in besede, ki so se uporabljale od nekdaj, temveč tudi nasprotujejo zdravi pameti. Prepovedana je uporaba spolno zaznamovanih imen, kot so “delavci ali policisti”, ali uporaba moškega zaimka kot privzetega zaimka, prepovedano je organizirati razprave, v katerih je zastopan samo en spol (samo moški ali samo ženske), in prepovedana je tudi uporaba “gospa ali gospodična”, razen če prejemnik sporočila to izrecno navede. A to še ni vse: predavanja ne morete začeti z običajnim izrazom “gospe in gospodje”, temveč morate uporabiti nevtralno formulo “dragi kolegi”.
Dokument obravnava posebna področja, kot so “spol”, “LGBTIQ”, “rasna in etnična” ali “kulture, življenjski slogi in prepričanja”, s tabelo, v kateri je navedeno, kaj je mogoče storiti in česa ne, na podlagi zahteve, da se vse uredi z oblikovanjem novega jezika, ki ne dopušča spontanosti: “Bodite previdni, da ne omenjate vedno istega spola na prvem mestu v besednem redu ali različno naslavljate moške in ženske (npr. moški s priimkom, ženska z imenom)”; in še enkrat: “Pri izbiri slik, ki spremljajo vaše sporočilo, pazite, da ženske in dekleta ne bodo prikazane v domačem okolju ali v pasivnih vlogah, medtem ko so moški aktivni in avanturistični”.
Želja po izbrisu moškega in ženskega spola, ki doseže paradoksalno raven, ko Komisija zapiše, da bi se morali izogibati izrazom, kot je “ogenj je največji izum človeka”, vendar je prav, da rečemo “ogenj je največji izum človeštva”. Jasno je, da se za redefinicijo jezika skriva želja po spremembi evropske družbe, naših običajev in tradicij, kot je razvidno iz poglavja o “kulturah, življenjskih slogih ali prepričanjih”. Evropska komisija želi poudariti, da “ne šteje vseh za kristjane”, zato “vsi ne praznujejo božičnih praznikov (…) moramo biti občutljivi na dejstvo, da imajo ljudje različne verske tradicije”. Vendar pa je velika razlika med spoštovanjem vseh religij in sramovanjem ali brisanjem krščanskih korenin, ki so temelj Evrope in naše identitete.
Evropska komisija gre v imenu vključevanja tako daleč, da prekliče Božič in nas pozove, naj ne uporabljamo besedne zveze “božično obdobje je lahko stresno”, temveč “praznično obdobje je lahko stresno”. Želja po odpravi krščanstva gre še dlje s priporočilom, da namesto “krščanskih imen” uporabljamo splošna imena, tako da bi namesto “Marija in Janez sta mednarodni par” rekli “Malika in Julius sta mednarodni par”. To velja tudi za prezir do smešnega, zaradi česar se moramo zoperstaviti negativni konotaciji besed, kot je kolonializem: prepovedano je reči “kolonizacija Marsa” ali “naselitev ljudi na Marsu”, bolje pa je reči “pošiljanje ljudi na Mars”. Ko tragedija preide v farso.
[Povzeto po: kulturnimarksizem.si]
Vir: https://www.ilgiornale.it/

Vsemu krščanskemu svetu želimo ob tej priložnosti, da je adventni predbožični čas čaroben v ohranjanju naših krščanskih vrednot in naj nam bo vedno na koncu jezika le to kar Božič tudi je. Ne dovolimo, da nam prepovejo te vrednote, imena, pomena in vsilijo bilo kaj drugega ali drugačnega, kar poznamo že tisočletja.
Naj Betlehemska luč gori v naših srcih vedno in zavedno, ter jo nam ne ugasnejo norci iz Bruslja ali EU vrha-vodstva EU!!!

betlehemska luc