Prisluhnite nam radio LIVE Broadcast!

Poslušajte  Radio Sevnica-Narodnjak KLIKNI ME logo sevnica

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Poročilo 23. seje Občinskega sveta Občine Sevnica

Člani občinskega sveta so se v sredo sestali na 23. redni seji. Začetni del seje je bil namenjen obravnavi poročil Regionalne razvojne agencije Posavje in Javnega zavoda KŠTM Sevnica o delu v letu 2020.

sevnica

 

Regionalna posavska razvojna agencija je skladno z zakonom opravljala regijske razvojne naloge s pripravo strateških dokumentov v okviru dogovora za razvoj regije Posavje, štipendijske sheme in v sklopu različnih projektov razvoja posavskega turizma. KŠTM Sevnica je v občini Sevnica kljub epidemiološkim omejitvam, ki so vplivale na bistveno drugačen družabni utrip, izvajal in razmeram prilagajal programe na področjih kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnostih, upravljal z javnimi objekti, nudil tehnično pomoč in podporo društvom ter opravljal razne druge naloge s področja družbenih dejavnost.

S strani sevniške enote Centra za socialno delo je bilo predstavljeno poročilo o izvajanju storitve Pomoč družini na domu za leto 2020. Potrebe po storitvi, lani še predvsem iz razloga stisk ob epidemiji, se iz leta v leto višajo. V letu 2020 je bila pomoč nudena 177 posameznikom, kar je 11 % več kot leto prej. Storitev, ki jo izvaja Center za socialno delo Sevnica, iz proračuna v višini okrog 70 % sofinancira Občina Sevnica, kar je bistveno višji odstotek subvencioniranja kot to določa zakon. S subvencijo se uporabnikom zagotavlja nižja cena in s tem prijaznejši dostop do te socialno-varstvene storitve. Cene za uporabnike tudi v bodoče ostajajo na enaki ravni, minimalna korekcija cen iz razlogov spremenjenih pogojev dela pa gre v breme občinskega proračuna, in ne končnih uporabnikov.
Občinski svet se je seznanil z Osnutkom pokrajinske zakonodaje v Sloveniji. Po vsebinski razpravi so člani sprejeli sklep o podpori prizadevanjem Državnega sveta Republike Slovenije za nadaljnje usklajevanje te zakonodaje, ob upoštevanju regionalnih specifik. Stališče Občine Sevnica je, naj bo pokrajina Posavje, glede na dosedanjo institucionalno, gospodarsko in širšo družbeno povezanost ter glede na vse skupne naloge, samostojna regija. Člani sveta so se strinjali, da morajo biti v postopkih nadaljnje priprave zakonodajnih predlogov pristojnosti in naloge pokrajine jasno definirane. Glede na številčnost in velikost občin je pomembno, da se naloge prenašajo iz države na pokrajine, ter da se za njene naloge zagotovijo sredstva za delo. Pokrajine bi morale imeti svoj lasten vir sredstev za delovanje, pri čemer se uskladi delitev davčnih virov med državo, pokrajinami in občinami. Stališče občine Sevnica je tudi, da je potrebno v okviru priprave pokrajinske zakonodaje krepiti vlogo občin tako v vsebinskem kot finančnem delu.
V nadaljevanju seje so se seznanili s participativnim proračunom za leto 2022. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. Razpis bo objavljen ta ponedeljek, 10. maja 2021, na občinski spletni strani. Razpisna kvota bo 120 tisoč evrov.
Poleg nekaj drugih pravnih in prostorskih zadev so člani sveta v zaključnem delu seje podali pozitivno mnenje o kandidatu Alešu Tuhtarju za ravnatelja Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in pozitivno mnenje o kandidatki Kseniji Juh za ravnateljico Osnovne šole Blanca. Za predstavnika Občine Sevnica v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica so imenovali dr. Andreja Lisca.

Praznik Krajevne skupnosti Sevnica

Vsako leto 2. maja svoj praznik obeležuje Krajevna skupnost Sevnica. Leta 1869 se je prav na ta dan zgodil eden najpomembnejših kulturno-političnih zgodovinskih dogodkov za Sevnico in občino, Sevniški tabor, ki se po številu udeležencev ter radikalnosti in zrelosti zahtev uvršča med najpomembnejše slovenske tabore.
Tradicionalna prireditev v počastitev praznika, ki bi ob drugačnih okoliščinah potekala nocoj, tudi letos še ni mogoča. Zato je predsednica Stanka Žičkar pripravila video-sporočilo o prazniku z voščilom in najlepšimi željami. Objavljeno je tudi na spletni strani Občine Sevnica.

 

Opremljanje nastanitvenih kapacitet Tončkovega doma

V zaključevanju je gradbena faza obnove nastanitvenih kapacitet v pritličju in mansardi Tončkovega doma na Lisci. Naslednji korak je zagotovitev in montaža opreme v tem delu doma, za kar je bila med Občino Sevnica in na javnem razpisu izbranim izvajalcem, podjetjem Lesing d.o.o., podpisana pogodba v vrednosti dobrih 70 tisoč evrov.
Z umestitvijo opreme v obeh nadstropjih – gre za 15 sob s skupno 50 ležišči in sanitarijami – bo v celoti obnovljen še nastanitveni del doma, kot zaključek vseh doslej izvedenih notranjih preureditev v pritličju in kletnih prostorih.

 

doniram

Pin It

Danes na programu

Mešana glasba
09:03 - Računalniške novice
Mešana glasba
18:03 - Računalniške novice
Mešana glasba
Radio Sevnica

Loading radio ...

Z vami je Radio Sevnica v živo!

radio online

Radio Sevnica v ŽIVO/LIVE

Save

Save

Save

Save

Predvajalniki za poslušanje radia - Klikni Prenesi in Shrani

Predvajalniki!!!

Winamp

   vlc            

winamp

Save

Save

Save

Save

Save

SPONZORJI

logo asdvs

dosje devices mockup4

stran gostuje

partynet1 
 doniram

                                                radio sevnica na t2oglasnoporocilo3       

zalozba mandarina