Festival bo glede na vse aktualne epidemiološke pogoje, potekal v petek, 3. 6. 2022, ob 20.30 uri na grajskem dvorišču v Oplotnici. Na razpisu bo sprejetih največ 8 ansamblov, ki jih bo po kriteriju strokovnosti izbrala tričlanska strokovna komisija.

festival 21

Vsak ansambel se bo predstavil z dvema skladbama.
Prva skladba bo lastna tekmovalna skladba - polka ali valček,
ki še ni bila javno predvajana ali kjerkoli objavljena.
Drugo skladbo, t.i. skladbo iz zakladnice, bo določil organizator glede na
prijavljeno tekmovalno skladbo. To pomeni, v kolikor bo imel izvajalec kot
tekmovalno skladbo polko, se bo izbral valček ali obratno. Organizator bo
izbral skladbo iz zakladnice glede na sestavo ansambla. Ansambel bo moral
skladbo iz zakladnice do festivala pripraviti v svoji preobleki.

Na festivalu bomo podelili kot najvišjo nagrado nagrado strokovne komisije,
PLAKETO TINETA LESJAKA, ki je unikat in za glasbeni prostor v Sloveniji visokega pomena.
Ob njej bo za nagrado občinstva podeljena PLAKETA BRATOV IZ OPLOTNICE,
kar ima posebno vrednost, saj so Bratje iz Oplotnice postali sinonim za
večglasno petje, s katerim so osvajali ljudska srca.
Podeljene pa bodo tudi nagrade, in sicer tri za najboljše besedilo, najboljšo melodijo in
najboljši aranžma.

Z odprtim srcem vabimo ansamble iz vse Slovenije, da se nam pridružijo
in tako skupaj ustvarimo še en nepozaben večer dobre, pristne slovenske glasbe.

 

Kulturno društvo Festival Oplotnica podaja

javni razpis za 6. FESTIVAL POD POHORJEM, OPLOTNICA 2022,
ki bo v petek, 3. 6. 2022, ob 20.30 uri na grajskem dvorišču v Oplotnici.

1. Razpisna pravila in pogoji

Na festivalu lahko sodelujejo avtorji in ansambli iz Slovenije in zamejstva, ki se
ukvarjajo z narodnozabavno zvrstjo glasbe in zanjo uporabljajo inštrumente, ki zvoka
ne proizvajajo elektronsko.
Na razpisu bo sprejetih največ osem (8) ansamblov, ki jih bo po kriteriju strokovnosti
izbrala v naprej določena tričlanska strokovna komisija, sestavljena iz glasbenih
strokovnjakov. V primeru enakosti med ansambli bo o izboru odločal žreb, ki ga bo
izvedel organizator.
Ansambel mora na festivalu v živo izvajati dve (2) skladbi v slovenskem jeziku. Prva
skladba mora biti lastna, t. i. tekmovalna skladba, ki še ni bila javno predvajana ali
kjerkoli objavljena, in je lahko dolga največ do vključno štiri (4) minute. Tekmovalna
skladba je lahko valček ali polka. Drugo skladbo, t.i. skladbo iz zakladnice, bo določil
organizator glede na prijavljeno tekmovalno skladbo. To pomeni, v kolikor bo imel
izvajalec kot tekmovalno skladbo polko, se bo izbral valček ali obratno. Organizator
bo izbral skladbo iz zakladnice glede na sestavo ansambla. Ansambel bo moral
skladbo iz zakladnice do festivala pripraviti v svoji preobleki.
Člani posameznega ansambla se strinjajo, da organizator določi strokovnega
mentorja, ki se bo udeležil vaje ansambla. Podal bo ključne smernice pri izvedbi
skladb in tako pripomogel k boljši pripravljenosti ansambla za festivalski nastop.
Člani posameznega izbranega ansambla se strinjajo, da se bodo udeležili tonske
vaje. Ta je lahko tudi en dan pred festivalom ali na dan festivala od 11. ure
naprej. Člani se zavežejo, da bodo upoštevali tudi druge aktivnosti v zvezi z živim
nastopom ter bodo izpolnjevali napotke organizatorja, programsko produkcijske ekipe
in kreativnega dela ekipe pri predstavitvi in oblikovanju nastopa (režiser, scenograf,
oblikovalec luči ...). Vrstni red nastopajočih bo določil organizator. Člani
posameznega ansambla, ki tekmujejo na festivalu, morajo ostati do konca podelitve
priznanj v tekmovalnih oblačilih.
S sodelovanjem na razpisu ansambli in avtorji soglašajo, da sodelujejo na festivalu v
skladu z razpisnimi pravili festivala in dovoljujejo, da se njihova dela in nastopi
snemajo za radijski, televizijski program ter ostale javne medije, prav tako predvajajo
in izdajo na nosilcih zvoka in slike.

2

2. Prijava
Prijavitelj mora poslati popolno izpolnjeno prijavnico, podpisano izjavo avtorjev,
izvajalcev in založnikov. S tem zagotavljajo, da prijavljajo izvirno delo in v zvezi s tem
sprejmejo moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in
škodo, ki bi jo s tem utrpel organizator festivala. Prav tako zagotavljajo, da
tekmovalna skladba ni bila še nikoli javno predvajana ali objavljena v kakršnikoli
obliki. Dovoljujejo objavo prijavljenih skladb na nosilcih zvoka in slike (za izdajo
festivalske zgoščenke, snemanja TV-oddaje, splet ...) ter za omenjeno nimajo
posebnega zahtevka.
V primeru, da sodeluje pri prijavi oseba, ki je mlajša od 18 let, je potrebno izpolniti
prilogo k prijavnici (Soglasje staršev ali skrbnikov za nastop na 6. FESTIVALU POD
POHORJEM, OPLOTNICA 2022).
S podpisano prijavnico na 6. FESTIVAL POD POHORJEM, OPLOTNICA 2022
ansambel potrjuje, da sprejema vse pogoje navedene v razpisu in ne nasprotuje
odločitvam strokovne komisije in organizatorja.
Ansambli se prijavijo za nastop na festivalu najkasneje do vključno 20. 3. 2022 na
naslov: KD Festival Oplotnica, Čadram 33a, 2317 Oplotnica ali na elektronski naslov
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
Prijava mora vsebovati kratko biografijo in fotografijo ansambla, posnetek z vaj ali
katerega drugega javnega nastopa ansambla, studijski posnetek ter besedilo
prijavljene tekmovalne skladbe.
Izbrani ansambli sodelovanja ne morejo odpovedati, razen v slučaju bolezni ali druge
višje sile. Ansambli po prijavi na festival ne morejo spreminjati že izbranih in
določenih skladb.

3. Obravnava prijav
Ansambel, ki bo kršil razpisne pogoje, bo izločen s festivala. O njegovih prihodnjih
prijavah na festival bo odločal organizator. Ta lahko od ansambla zahteva
odškodnino za organizacijske stroške in si pridržuje pravico, da po potrebi spremeni
navedena pravila brez kakršnih koli predhodnih obvestil.

4. Izbor zmagovalca in ostalih nagrajencev
Ansamble bosta ocenjevala strokovna komisija, strokovna komisija za besedila in
občinstvo.
Za nagrado strokovne komisije, nagrado za najboljšo melodijo in nagrado za najboljši
aranžma se bo odločala strokovna komisija na podlagi splošnega vtisa ansambla
(izvedba, melodija, aranžma in predstavitev ansambla na odru itd.).

3

Nagrado občinstva dodeli občinstvo z glasovi, ki jih oddajo na posebej določene
glasovnice, ki jih pripravi organizator. Nagrado občinstva prejme ansambel, ki bo imel
med preštetimi veljavnimi glasovi največje število glasov. Pri štetju glasov so prisotni
organizatorji in po en (1) predstavnik vsakega tekmovalnega ansambla. V primeru
neodločenega rezultata o nagradi občinstva glasujejo vsi predstavniki sodelujočih
tekmovalnih ansamblov (vsak s po enim (1) glasom) razen predstavnika ansamblov,
ki se potegujeta za nagrado.
Nagrade za besedila dodeli strokovna komisija za besedila, ki se odloči po lastni
strokovni presoji.
Na festivalu bodo podeljene naslednje nagrade:
- nagrada strokovne komisije PLAKETA TINETA LESJAKA (denarna nagrada v
višini 500 evrov, unikatna skulptura harmonike in plaketa),
- nagrada občinstva PLAKETA BRATOV IZ OPLOTNICE (denarna nagrada v
višini 500 evrov, unikatna skulptura harmonike in plaketa),
- nagrada za najboljšo melodijo (unikatna skulptura harmonike in plaketa),
- 1. nagrada za najboljše besedilo (unikatna skulptura harmonike in plaketa),
- 2. nagrada za najboljše besedilo (plaketa),
- 3. nagrada za najboljše besedilo (plaketa) in
- nagrada za najboljši aranžma (unikatna skulptura harmonike in plaketa).

Izbrani tekmovalni ansambli bodo objavljeni 27. 3. 2022 na spletni in facebook strani
KD Festival Oplotnica.

 

PRIJAVNICA